Rok Szkolny 2016/2017 Drukuj Email

 

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dokumenty do pobrania dla rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego na Rok Szkolny 2017/2018

 

Wniosek Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału przedszkolnego

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03-21.04.2017 16.05-26.05.2017
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.04.2017 29.05.2017
3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 04.05-12.05.2017 30.05-05.06.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.05.2017 06.06.2017